Ergonomie

Het terugdringen van ziekteverzuimen op kantoor heeft onze dagelijkse aandacht. Als specialist op werkplek-ergonomie adviseren wij u hier graag in.

De mens als maat

 

ERGONOMIE, DE; (Grieks): De wetenschap

van de optimalisering van de werkomstandigheden.

(In het bijzonder met het oog op voorkoming van gezondheidsschade.)

 

Het doel; de belasting voor werkende mensen zo laag mogelijk te houden, wordt met inzet van technische, medische, psychologische als ook sociale en ecologische kennis nagestreefd.