MW Office Solutions is een specialist op het gebied van het realiseren en inrichten van uw controlekamer.

Controlekamers

U heeft het plan opgepakt om een nieuwe controlekamer te realiseren of een bestaande te vernieuwen. De redenen hiervoor verschillen vaak per organisatie en zijn vaak meervoudig, bijvoorbeeld:
 

 • Een uitbreiding van de te besturen en te monitoren processen, waardoor er meer werkstations nodig zijn.

 • Verdergaande automatisering of vervanging van het besturings en controlesysteem met daarbij de wens voor nieuw meubiliar voor deze werkstations.

 • Gecontesteerde Arbo-knelpunten in de fysieke inrichting en de wens om dynamischer te gaan werken.

 • Verhuis van de controle-regel, meet en meldkamer naar een andere locatie.
   

Uw projectgroep heeft een plan opgesteld en de doelstelling geformuleerd om een ontwerp te realiseren met als doelstelling om gebruikersgemak, gezondheid en functionaliteit van de systemen optimaal te laten renderen.
 

Zorg voor een goede samenstelling van de projectgroep en voorkom een te grote focus op enkel de aspecten techniek en/of esthetica. Een continue inbreng van operationele kennis en ervaring is kritisch. Niet alleen van het management, maar ook van de uiteindelijke eindgebruikers. Dat geldt voor alle functies die mogelijk een dagelijks rol hebben in en rondom de controle-, regel of meldkamer, bijvoorbeeld ten behoeve van toegangsverlening, afgifte werkvergunningen en systeemonderhoud.
 

control_stations.jpg

Control Stations

Controlekamer Meubilair

Command & Control stations hebben zich over de jaren heen significant ontwikkeld en een ergonomisch design is belangrijker dan ooit tevoren.

XT.jpg

XT

Controlekamer Meubilair

Flexibiliteit en ergonomie zijn de karakteristieke voordelen van Leuwico Workstations.

leuwico_technical_workstations.jpg

Technical Workstations

Controlekamer Meubilair

Flexibiliteit en ergonomie zijn de karakteristieke voordelen van Leuwico Workstations.

 

ultimate_2.jpg

Ultimate²

Controlekamer Meubilair

Ontdek hoe de Leuwico Ultimate² de nieuwe maatstaaf is qua controlekamer meubilair.

 

Wij willen graag vroegtijdig deel uitmaken van uw projectgroep en kunnen het projectteam inhoudelijk en procesmatig faciliteren bij het ontwerpen van een functionele werkomgeving die optimaal is afgestemd op bedrijfsprocessen, operatie filosofie, taken en medewerkers. En wel zodanig dat een veilige, gezonde, functionele en efficiënte werkomgeving voor de operators of centralisten wordt gerealiseerd.

Naast de kenmerken van de operationele filosofie is het belangrijk om de benodigde middelen aan hardware te definiëren:

 • Door van de geïnventariseerde informatie nodig per taak vast te stellen voor wie en op welke wijze deze te presenteren: beeldschermen op de desk(-s) en/of voor centrale presentatie, afmetingen en aantallen.

 • Door te analyseren welke middelen en in welk aantal er nodig zijn voor bediening, invoer en communicatie.

 • Door na te gaan welke alternatieven qua oplossingen er ten aanzien van deze middelen zijn, welke keuzen kunnen worden gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecten van een functioneel ontwerp van de controle- of meldkamerdesks als werkstations zijn o.a.:

 • Vormgeving en aantal desks.

 • Aantal beeldschermen per werkpositie.

 • Dimensies en mensmaten van het meubilair.

 • Essentiële zichtlijnen.

 • Functioneel groeperen bij meerdere desks/

Aspecten van een functioneel ontwerp van de ruimtelijke indeling zijn o.a.:

 • Kenmerken workflow.

 • Functionele eenheden en onderlinge positie: naast de controle- en meldkamerdesks de overige kantoren, balie werkvergunningen uitgifte, ruimte systeembeheer en overleg- en opslag faciliteiten.

 • Benodigde ruimte aan vloeroppervlak.

 • Inrichting op basis van looproutes, zichtlijnen, communicatie lijnen en functionele zones.

MW Office Solutions is al jaren de specialist als het gaat om de inrichting van Controle- meld en meetkamer meubilair alsmede 24 uurs werkplekken. Door onze jarenlange ervaring ontwerpen wij uw meubilair wat voldoet aan uw wensen en eisen en dit alles tegen een zeer scherpe prijsstelling. Door het gebruik van onze componenten kunnen wij ook dit meubilair naar wens in hoogte verstellen waardoor deze vaak intensief gebruikte werkplekken ook voldoen aan de hoogste ergonomische normen. Elke werkplek is anders en wij willen u graag in een persoonlijk gesprek elk detail met u bespreken om voor u zo de beste oplossing te creëren.