• Lex Bersi

Het ruimteklimaat

Gecontroleerd ventileren – koelen – verwarmen

Te warm, te tochtig, te koud - wie kent ze niet, de klachten over het kantoorklimaat? En wat daaraan te doen? Onderstaand een relaas om uw klimaat goed te beheersen.

Hoe meer mensen in een ruimte werken, hoe moeilijker het is het iedereen naar de zin te maken. Des te belangrijker is het zich aan de aanbevolen basiswaarden voor temperatuur en vochtigheid te houden, en sterke luchtbeweging te voorkomen. Ook de kwaliteit van de lucht is essentieel voor het welzijn op kantoor. Luchtverontreinigingen kunnen door printer en kopieermachines (ozon), oplosmiddelen in kantoormateriaal, slecht onderhouden airconditioners en meer worden veroorzaakt.

Goede ventilatie is dus belangrijk. Een nog steeds zeer geliefde en eenvoudige manier is de zogenoemde stootventilatie door voor korte duur de ramen te openen en te sluiten. Door af te zien van een technisch complexe airconditioning-techniek wordt een grotere verantwoordelijkheid bij de werknemers gelegd en terloops ook nog geld bespaard. Een trend in deze richting is duidelijk merkbaar. De realisatie van milieuvriendelijke en energiebesparende gebouwen, waarin iedereen zich prettig voelt, vergt niet alleen nieuwe architectonische oplossingen en een verbeterde airconditioning-techniek, maar ook probleembewust handelen.


Ruimtemperatuur & prestatievermogen

Ruimtetemperatuur 20º - 22ºC

Bij ca. 20°C kan een mens 100 % presteren.

Bij 28°C daalt het prestatievermogen naar 70 % en bij 33°C naar 50 %. Op kantoorwerkplekken zou de temperatuur in de zomer dan ook niet hoger mogen zijn dan 26°C.

Voor zittende of lichte activiteiten raadt men een ruimtetemperatuur aan van 21 tot 22°C. Alleen bij zeer hoge buitentemperaturen mag deze waarde overschreden worden. Ook moet rekening worden gehouden met de warmteafgifte van toestellen en het aantal in een ruimte werkende mensen.

Relatieve luchtvochtigheid

max. 50%

Een te lage luchtvochtigheid is een wijd verspreide overlast, die hoofdzakelijk in de verwarmingsperiode ontstaat, wanneer aan de toch al wat droge lucht door de verwarming extra vochtigheid wordt onttrokken. De afvoerlucht van computers, printers, kopieermachines en verdere toestellen met ventilatie verlaagt de relatieve luchtvochtigheid nog meer. Brandende ogen, droge slijmvliezen, huidirritaties en een hogere vatbaarheid voor verkoudheden zijn het gevolg.

Luchtsnelheid

0,1 m/s - 0,15 m/s

Tochtproblemen duiken vaak op in ruimten met airconditioning. Mensen zijn gevoelig voor gerichte luchtstromen, in het bijzonder wanneer deze kouder zijn dan de ruimtelucht en niet het hele lichaam raken. Bij een aanbevolen temperatuur van 21 tot 22°C zou daarom de maximum luchtsnelheid bij 0,1 tot 0,15 m/s moeten liggen.

De airconditioning

Airconditioning is niet bepaald populair. Voor veel mensen is het een ‘ziekmaker’. In veel kantoorgebouwen, in het bijzonder in grote ruimten, is de airconditioning volgens de huidige stand van de techniek niet te vervangen. Doorslaggevend voor de kwaliteit van het klimaat dat deze installaties leveren is het vakkundige gebruik, wat in de praktijk kennelijk zeer vaak niet het geval is.

In de onderstaande checklist staan tips voor het ”leven met airconditioning”.

Punt voor punt

Bij klachten te controleren:

- Is misschien de luchttoevoer te hoog ingesteld?

- Is de temperatuur te hoog?

- Zijn de waterbakken goed onderhouden en gereinigd?

Principieel te controleren:

- Optimaal onderhoud, instelling en regeling van de installatie

regulering van ventilatortoerental / ventilatieprestatie. - Omschakeling op cascadesysteem-ventilatie waar mogelijk, en als het om een zuiver kantoorgebouw gaat. Daarbij wordt de afvoerlucht en daarmee de warmte uit de kantoren gebruikt als tochtlucht voor de magazijnen en veel energie bespaard.

- Aanpassing van de airconditioning voor regelbare luchtvolumestromen en warmteterugwinning uit de afvoerlucht.

De zonwering

Door zonbestraling verwarmde muren en toestellen beïnvloeden het temperatuurgevoel aanzienlijk.

De meest effectieve bescherming tegen te hoge binnentemperaturen door zonlicht zijn buitenliggende zonweringinstallaties of metaalbedampte, lichtdoorlatende folies die naast een verblindingbescherming ook een warmteabsorberende werking hebben.

Zonwering buiten: lage warmte-instraling.

Zonwering binnen: hogere warmte-instraling.

Bouwdeel- klimatisering

Systemen voor de koeling en opwarming van betonbouwdelen worden toenemend in kantoor- en overheidsgebouwen ingezet.

Lucht of water koelt of verwarmt de betonplafonds en andere bouwdelen. In vergelijking met de gebruikelijke airconditioningsystemen die meestal alleen de ruimtelucht op temperatuur brengen zijn significante energiebesparingen mogelijk.

Als alternatieve bieden ventilatiesystemen (kiepraam etc.) besparingsmogelijkheden door nachtafkoeling.

Individuele Klimaatbeheersing

Leuwico biedt met EMCO koelsystemen die watergekoeld zijn en ingebouwd worden in het meubilair. Hierdoor kunt u per bureaublok de temperatuur regelen. Daarnaast is ook de koeling van de hardware een groot voordeel en verhoogd de levensduur daarvan. Deze koelsystemen worden vaak toegepast op werkplekken waar veel beeldschermen aanwezig zijn alszijnde dealing rooms of controlekamers.


Uitblaas EMCO Cooling Unit (Tussen 2 werkplekken)
Uitblaas EMCO Cooling Unit (Tussen 2 werkplekken)

Wateraansluiting EMCO Cooling Unit
Wateraansluiting EMCO Cooling Unit

Planten

Planten in het kantoor zijn in ieder geval aan te raden en niet alleen omdat zij een positieve inwerking hebben op het gemoed. Planten kunnen een echte bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Ten eerste helpen zij de relatieve luchtvochtigheid te verhogen en ten tweede zijn zij voor een deel in staat schadelijke stoffen uit de lucht te filteren.Voor advies over klimaatbeheersing op kantoor neem gerust vrijblijvend contact met ons op.


71 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven